in ,

Softbank triển khai chức năng chống tin nhắn lừa đảo miễn phí cho người dùng

Từ ngày 23 tháng 6, SOFTBANK đã triển khai các biện pháp chống lại các SMS lừa đảo được gọi là “Bộ lọc SMS”.

Từ ngày 23 tháng 6, SOFTBANK đã triển khai các biện pháp chống lại các SMS lừa đảo được gọi là “Bộ lọc SMS”.

Người dùng Softbank, Y! Mobile và LINEMO có thể sử dụng dịch vụ miễn phí.

Có thể thay đổi cài đặt từ My SoftBank hoặc nhờ trực tiếp nhân viên hướng dẫn của cửa hàng.
Việc từ chối SMS giả mạo và “Bộ lọc SMS” được tự động áp dụng mà không cần ứng dụng. Bản phác thảo của mỗi chức năng như sau.

Từ chối SMS giả mạo: Từ chối SMS giả mạo người gửi là Softbank, v.v.
Từ chối SMS có liên kết URL: Bạn có thể từ chối SMS có URL trong nội dung tránh việc dẫn đến các trang web độc hại. Áp dụng cho SMS được gửi từ số điện thoại di động.
Bộ lọc SMS spam: Sử dụng phân tích máy học để xác định xem SMS đến có phải là spam hay không và từ chối nó.

Từ chối hoặc cho phép thư từ số điện thoại: Ngoài đặc điểm kỹ thuật nhập thông thường theo số điện thoại, thông số đầu vào mới được bổ sung theo bảng chữ cái. Điều này sẽ cho phép bạn từ chối ngay cả tin nhắn SMS spam có người gửi được hiển thị trong bảng chữ cái.

Nguồn: Yahoo News

Written by TAIHEN.VN

What do you think?

Tokyo: Ghi nhận ca đậu mùa khỉ thứ 3, trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh tại Nhật

Yên Nhật “bất động” phiên cuối tuần