in ,

Có khả năng tiền điện sẽ tiếp tục tăng giá với sự chấp thuận của chính phủ

Các công ty điện lực đã nộp đơn xin tăng giá điện từ tháng 4 và tháng 6.

Vào ngày 20/4, có thông tin cho rằng 9 công ty điện lực lớn đã đạt đến giới hạn trên của hệ thống điều chỉnh chi phí nhiên liệu, cho phép họ cộng thêm mức tăng chi phí nhiên liệu cho sản xuất nhiệt điện vào giá.

Các công ty điện lực đã nộp đơn xin tăng giá điện từ tháng 4 và tháng 6, nhưng vẫn chưa được thông qua cho đến thời điểm hiện tại. Chính phủ vẫn đang thắt chặt quá trình sàng lọc, thời điểm và mức độ tăng giá vẫn chưa được thông báo rõ ràng. Hoá đơn tiền điện tháng 6 sẽ phản ánh hiệu quá các biện pháp hỗ trợ của Chính Phủ cũng như quyết định giá điện sẽ tăng hay giảm ra sao.

Riêng công ty điện lực Kyushu có kế hoạch giữ nguyên giá trong tháng 6 và sẽ giảm 3 yên cho mỗi hoá đơn tiền điện.

Nguồn: Yahoo News

Written by TAIHEN.VN

What do you think?

Ở Việt Nam: Đi Nhật kiếm trăm triệu tháng, sang Nhật thì yên giảm hơn 20.000 mặt hàng, điện nước tiếp tục tăng giá

Dự thảo mới về chế độ thực tập sinh, chuyển việc dễ nhưng vẫn duy trì một số hạn chế