in ,

Dự thảo mới về chế độ thực tập sinh, chuyển việc dễ nhưng vẫn duy trì một số hạn chế

Hội đồng chuyên gia chính phủ đã biên soạn một dự thảo báo cáo tạm thời kêu gọi bãi bỏ hệ thống hiện tại và thành lập một hệ thống mới.

Về việc xem xét lại hệ thống đào tạo thực tập sinh, ngày 20, hội đồng chuyên gia chính phủ đã biên soạn một dự thảo báo cáo tạm thời kêu gọi bãi bỏ hệ thống hiện tại và thành lập một hệ thống mới.

Trong khi vừa giải quyết vấn đề để đảm bảo nguồn nhân lực, vừa cần phải đảm bảo chú trọng nhân quyền trong chế độ mới.

Hệ thống chế độ thực tập sinh hiện tại lập ra nhằm mục đích “đóng góp quốc tế” nhưng trên thực tế, dường như chỉ đang là hình thức thuê lao động giá rẻ trá hình. Thực trạng cho thấy, nhiều người đến Nhật làm việc mà không có thêm được kỹ năng hay kiến thức, nhưng phải làm việc trong thời gian kéo dài với lương không xứng đáng.

Về hệ thống mới, tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định” đòi hỏi trình độ chuyên môn nhất định, phải phù hợp với loại công việc. Mục đích là để khuyến khích người nước ngoài làm việc trong trung và dài hạn. Hội đồng cũng xem xét việc mở rộng các lĩnh vực của các kỹ năng cụ thể, tăng cơ hội việc làm cho người lao động.

Về nguyên tắc, việc chuyển việc sẽ được nới lỏng, nhưng vẫn sẽ duy trì hạn chế. Ngoài ra vẫn giữ nguyên một số hạn chế khác để xem xét cải thiện dần trong tương lai.

Nguồn: Yahoo News

Written by TAIHEN.VN

What do you think?

Có khả năng tiền điện sẽ tiếp tục tăng giá với sự chấp thuận của chính phủ

Tháng 5, 824 mặt hàng lại tiếp tục nâng giá