in ,

Từ 1/4 tạm thời dừng cấp visa Tokutei gino 1 ngành sản xuất máy móc công nghiệp

Theo thông báo, việc dừng tạm thời này có hiệu lực từ ngày 1/4/2022 và chưa có thời hạn mở lại rõ ràng.

Theo thông báo mới nhất ngày 1/4/2022 của Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản, Cục đã tạm thời đình chỉ việc cấp tư cách lưu trú đối với visa Tokuteigino 1 ngành sản xuất máy móc công nghiệp (産業機械製造業分野).

Tuy có lệnh dừng, nhưng đối với một số trường hợp chuyển sang Tokuteigino 1 hoặc gia hạn tư cách lưu trú, nếu đủ điều kiện, vẫn được cấp như bình thường. (Điều này được hiểu là những bạn nào đang ở Nhật thì vẫn có thể xin chuyển hoặc xin gia hạn không có nhiều thay đổi. Các bạn bên Việt Nam sẽ bị dừng việc cấp tư cách lưu trú Coe)

Lí do đưa ra cho việc đình chỉ này là do số lượng người tiếp nhận dự kiến là 5400 người đã đạt chỉ tiêu.

Theo thông báo, việc dừng tạm thời này có hiệu lực từ ngày 1/4/2022 và chưa có thời hạn mở lại rõ ràng.

Tuy nhiên, Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản cùng các phòng ban liên quan đang xem xét điều chỉnh để có thể mở lại trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: Cục Xuất Nhập Cảnh

Written by TAIHEN.VN

What do you think?

Cứ 10 người Nhật sẽ có 1 người thuộc cộng đồng LGBTQ+

Nhật ra luật buộc doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân viên nam nghỉ thai sản từ tháng 4/2022