in ,

Shizuoka: Tiêm nhầm vacxine mũi 3 gấp đôi liều lượng cho 229 người

Bệnh viện JA Shizuoka Koseiren Shizuoka Kosei (thành phố Shizuoka) thông báo rằng đã xảy ra sai sót khi tiêm gấp đôi lượng vắc xin cho 229 người trong lần tiêm mũi ba vacxine corona.

Vào ngày 1 tháng 5 bệnh viện JA Shizuoka Koseiren Shizuoka Kosei (thành phố Shizuoka) thông báo rằng đã xảy ra sai sót khi tiêm gấp đôi lượng vắc xin cho 229 người trong lần tiêm mũi ba vacxine corona. Điều đáng mừng là những người này không có nguy hiểm đến sức khoẻ.

Theo bệnh viện, liều lượng của mũi thứ ba vắc-xin Moderna là 0,25 mL, bằng một nửa lần tiêm thứ nhất và lần thứ hai. Tuy nhiên, trong lần tiêm chủng được thực hiện vào ngày 30 tháng 4 tại thành phố Fujieda, Shizuoka, 229 người đã bị tiêm nhầm thành 0,50 mL.

Đây là lần đầu tiên bệnh viện tiêm vắc xin mũi ba bằng Moderna, vì vậy cả 5 y sĩ không hề nhận ra sai sót trong đợt tiêm đó.

Nguồn: Yahoo News

Written by TAIHEN.VN

What do you think?

Đồng Yên tiếp tục mất giá trên thị trường tiền tệ

Sau khi gặp Nhật, Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo Ukraine 500 nghìn đô la