in ,

Cách đăng ký nhận trợ cấp khi bị nhiễm Covid tại Nhật

Theo thống kê, hơn 20.000 người đã được nhận trong 2 năm qua. Bạn có thể đăng ký ngay cả khi đã khỏi bệnh.

Bộ Y tế Nhật Bản đang khuyến khích các trường hợp bị nhiễm Covid tại nơi làm việc nộp đơn xin bồi thường thiệt hại, bao gồm tiền lương và chi phí điều trị y tế, để giảm gánh nặng tài chính cho người lao động.

Theo thống kê, hơn 20.000 người đã được nhận trong 2 năm qua. Bạn có thể đăng ký ngay cả khi đã khỏi bệnh.

**Đối tượng đủ điều kiện: trợ cấp Covid chỉ được trả cho những ai nhiễm bệnh ở nơi làm việc và có xuất hiệu triệu chứng hậu Covid, bao gồm:
-Người bị nhiễm Covid ở nơi làm việc: lây nhiễm do bùng dịch nơi làm việc
-Nhân viên làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao (kể cả khi không xác đinh được đường lây nhiễm): nhân viên y tế, tiếp khách …v.v
-Bác sĩ, y tá, nhân viên chăm sóc người cao tuổi
Gia đình có người thân qua đời do Covid thuộc các trường hợp trên cũng có thể nộp đơn xin trợ cấp

**Các loại trợ cấp: có 3 loại chính, bao gồm
1.Hỗ trợ chi phí y tế: trường hợp được công nhận là tai nạn lao động, việc chữa Covid là miễn phí tại các cơ sở y tế được chỉ định. Tuy nhiên, nếu điều trị bên ngoài và bị mất phí, bạn có thể xin hoàn lại toàn bộ chi phí chữa bệnh.
2.Trợ cấp thiệt hai do giảm thu nhập: nếu người nhiễm Covid phải nghỉ không lương kéo dài để điều trị, họ có thể đăng ký nhận trợ cấp bằng 80% tiền lương, tính từ ngày nghỉ thứ 4 trở đi.
3.Trợ cấp thân quyến của người t.ử v.o.n.g: gia đình có người thân q.u.a đ.ờ.i vì nhiễm Covid tại nơi làm việc được nhận nhiều loại trợ cấp, bao gồm nenkin thường niên, khoản bồi thường một lần và nhiều khoản phúc lợi khác.

Ngoài ra, mỗi địa phương còn có nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau dành cho người từng nhiễm Covid, bao gồm giúp đỡ họ quay trở lại nơi làm việc hoặc hỗ trợ tìm công việc mới. Thông tin chi tiết về trợ cấp Covid xin liên hệ với Cục lao động (労働局) của địa phương nơi bạn sống.

Nguồn: NHK news

Written by TAIHEN.VN

What do you think?

Đồng yên mất giá được coi như “liều thuốc bổ” phục hồi kinh tế Nhật Bản

Những vụ trộm kỳ là gần đây: Trộm đất và thuốc trừ sâu loại mạnh