in ,

Từ tháng 6 tại một số tỉnh các hộ gia đình thu nhập thấp bắt đầu nhận được trợ cấp 5 man/trẻ em

Từ ngày 11/5 thành phố Takamatsu sẽ hỗ trợ 5 man mỗi trẻ em cho các hộ gia đình nuôi con nhỏ có thu nhập thấp.

Trợ cấp nuôi con là một trong các biện pháp hỗ trợ của chính phủ. Từ ngày 11/5 thành phố Takamatsu sẽ hỗ trợ 5 man mỗi trẻ em cho các hộ gia đình nuôi con nhỏ có thu nhập thấp.

Nếu không có sai sót gì xảy ra, từ tháng 6 tiền trợ cấp sẽ được đến tay các hộ gia đình.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của giá cả tăng cao, những người có thu nhập ngang bằng với người nhận trợ cấp nuôi con sẽ có thể nộp đơn tại cửa sổ của Phòng Gia đình và Trẻ em Thành phố Takamatsu.

Nguồn: Yahoo News

Written by TAIHEN.VN

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Sốc: Nợ quốc gia của Nhật bản cao, đạt kỷ lục hơn 1 nghìn tỷ yên

Tập đoàn Rakuten lỗ ròng 82,5 tỷ yên trong quý I/2023