in ,

Từ 2023, để làm thủ tục giảm thuế cần chứng minh gửi về ít nhất 38man/người/năm (khoảng 70 triệu)

Từ 2023, trong luật đã ghi rõ hơn để đảm bảo “khoản thu từ thuế” cho chính phủ Nhật.

Đối với các bạn Việt Nam đã sống và làm việc ở Nhật, ít nhiều cũng nghe qua “luật giảm trừ và hoàn thuế cho những người có kèm người phụ thuộc”. Dựa vào luật này, chúng ta có thể tiết kiệm được tiền thuế.

Trước đây, 1 người có thể đăng kí nhiều người phụ thuộc và số tiền trợ cấp cho từng người chưa được quy định rõ ràng, nhưng từ 2023, trong luật đã ghi rõ hơn để đảm bảo “khoản thu từ thuế” cho chính phủ.

Cụ thể như sau:
– Dưới 16 tuổi: Không được vào nhóm là người phụ thuộc
– Từ 16 đến 29 tuổi và từ 70 tuổi trở lên: Được phép đăng ký là người phụ thuộc không giới hạn số tiền gửi.
– Từ 30-69 tuổi: có thể đăng kí người phụ thuộc nếu thoả mãn 1 trong 3 điều kiện sau:
・Đang đi du học tại nước khác ngoài Nhật Bản
・Là người tàn tật
・Phụ cấp trên 38 man/người/năm từ bạn và có giấy tờ chuyển tiền.

Đây là quy định dự kiến áp dụng cho phần thuế của năm 2023. Năm nay hiện tại thủ tục đăng kí phụ thuộc vẫn theo các tiêu chuẩn cũ.

Nguồn: Bộ Tài chính & văn bản liên quan

Written by TAIHEN.VN

What do you think?

Người Việt Nam chiếm tỷ lệ phạm tội cao nhất tại Nhật

Chuỗi nhà hàng Torikizoku sẽ tăng giá từ 327 yên lên 350 yên