in ,

Thu hồi giấy phép, cảnh cáo và cấm một số công ty và nghiệp đoàn

Bộ Tư pháp và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã thông báo cho Hiệp hội Hợp tác toàn quyền về việc thu hồi giấy phép của các nghiệp đoàn, công ty vào ngày 25/2/2022.

Bộ Tư pháp và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã thông báo cho Hiệp hội Hợp tác toàn quyền về việc thu hồi giấy phép của các nghiệp đoàn, công ty vào ngày 25/2/2022. Lệnh có hiệu lực bắt đầu từ ngày ban hành thông báo.

Danh sách được công bố như sau:

1. Nghiệp đoàn bị thu hồi giấy phép
アップライト協同組合

2. Nghiệp đoàn bị cảnh cáo
徳島ヒューマンリンク協同組合(Tokushima Human Link)

3. Các công ty bị thu hồi giấy phép tiếp nhận thực tập sinh
 (1)株式会社浅海建設 (Asami Kensetsu)
 (2)株式会社新井商店 (Arai Shouten)
 (3)飯島 正巳 (Masami Iijima)
 (4)卯辰商事合同会社 (Utatsu Shoji)
 (5)有限会社エム・ワイ・ケイ・プラン(MYK Plan)
 (6)株式会社川本ピアノサービス(Kawamoto Piano Service)
 (7)有限会社クリエイト(Create)
 (8)株式会社ケントハウス (Kent House)
 (9)輿水 達也 (Tatsuya Koshimizu)
 (10)有限会社ジー・アール(GR)
 (11)株式会社新開トランスポートシステムズ(Shinkai Transport Systems)
 (12)株式会社高取造園土木(Takatori Zouen doboku)
 (13)株式会社ドリームハウス(Dream House)
 (14)仁木 春夫(Haruo Niki)
 (15)株式会社日本住設(Nihon sumisetsu)
 (16)北海食品株式会社(Hokkai Shokuhin)
 (17)合同会社森定縫製工業(Morisada housei Kogyou)
 (18)ヤマワ農園株式会社(Yamawa Nouen)
 (19)株式会社吉村建設(Yoshimura kensetsu)
 (20)有限会社ローブ(ROBE)

4. Công ty bị cảnh cáo thu hồi giấy phép nhận thực tập sinh
中国自動車興業株式会社 (Chugoku Jidousha Kougyou)

Nguồn: Website Bộ Tư pháp và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

Written by TAIHEN.VN

What do you think?

Đuổi việc hàng loạt công nhân Việt Nam, đòi bồi thường 200 man yên vì tổ chức đình công

Chứng khoán Nhật chao đảo do căng thẳng tại Ukraine