in ,

Thiếu lao động, 27,9% công ty Nhật cho phép làm việc đến 70 tuổi

Một khảo sát của chính phủ cho thấy 27,9% công ty Nhật Bản cho phép nhân viên tiếp tục làm việc cho đến khi 70 tuổi.

Một khảo sát của chính phủ cho thấy 27,9% công ty Nhật Bản cho phép nhân viên tiếp tục làm việc cho đến khi 70 tuổi. Con số này tăng 2,3% so với năm ngoái.

Theo một luật có hiệu lực vào tháng 4 năm 2021, các công ty phải nỗ lực trong khả năng của mình để người lao động vẫn thuộc biên chế cho đến 70 tuổi nếu người lao động muốn tiếp tục làm việc, vì dân số Nhật Bản đang già đi nhanh chóng.

Có 78,1% công ty đã áp dụng cơ chế cho phép người lao động tiếp tục làm việc khi đã quá tuổi nghỉ hưu theo quy định.

14% đã bỏ hoàn toàn tuổi nghỉ hưu, 7,5% nâng giới hạn tuổi lao động và 0,1% có cơ chế hợp đồng ủy thác và triển khai dự án đóng góp cho xã hội trong đó có tuyển người lao động cao tuổi.

Bộ cho biết kết quả khảo sát này cho thấy nhiều công ty đang nỗ lực đảm bảo cơ hội để mọi người có thể làm việc đến 70 tuổi.

Bộ cho biết thêm rằng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các công ty để điều chỉnh hệ thống tiền lương và nhân sự.

Nguồn: NHK

Written by TAIHEN.VN

What do you think?

Yokohama: Thanh niên Việt thôi việc bị sếp đòi 100 man, kiện luôn sếp đòi ngược 110 man

Seven-Eleven đã khắc phục được sự cố của máy photocopy