in ,

Osaka: Tiếp tục trợ cấp 10 man, chuyển khoản ngay trong tháng 3

Thành phố sẽ gửi thông tin, và sẽ bắt đầu chi trả sớm nhất vào tháng 3.

Thành phố Osaka đã thông báo rằng sẽ trợ cấp 10 man yên cho các hộ gia đình (bao gồm cả những người sống 1 mình có đăng kí hộ khẩu thường trú) có thu nhập tổng giảm hơn 30% (so với năm 2020) do ảnh hưởng của corona mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Lần trợ cấp này có đặc điểm là không có hạn chế về thu nhập và không áp dụng cho các hộ gia đình đã từng nhận trợ cấp trong quá khứ với tư cách là hộ gia đình được miễn thuế.

Thị trưởng Osaka nói: “Các hộ gia đình vẫn đang lên kế hoạch cho cuộc sống của họ theo thu nhập. Ví dụ như việc phải trả các khoản vay. Tôi sẽ không đặt rào cản về giới hạn thu nhập lần này.”

Thành phố sẽ gửi thông tin, và sẽ bắt đầu chi trả sớm nhất vào tháng 3. Thành phố Osaka sẽ mở trung tâm hỗ trợ từ ngày 10 tháng này.

[Số điện thoại trung tâm hỗ trợ]
0120-923-771 hoặc 06-7223-9386

Nguồn: Yahoo News

Written by TAIHEN.VN

What do you think?

Nhật Bản: Dự kiến ra mắt “xe lăn đi bộ” vào năm 2023

Nóng: Du học sinh đến Nhật Bản sẽ được hỗ trợ 10 man