in ,

Ngân hàng lớn của Nhật tăng lương cho nhân viên

Ngân hàng Mitsubishi UFJ đã thông báo vào ngày 6/3 rằng họ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của liên đoàn lao động về việc tăng lương và thưởng 3%.

NGÂN HÀNG LỚN CỦA NHẬT TĂNG LƯƠNG CHO NHÂN VIÊN, RỒI CTY NHÀ MÌNH TĂNG CHƯA?

Biên tập: Team TAIHEN

Ngân hàng Mitsubishi UFJ đã thông báo vào ngày 6/3 rằng họ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của liên đoàn lao động về việc tăng lương và thưởng 3% so với năm tài chính trước.

Tỷ lệ tăng lương được cho là một trong những mức cao nhất trong số các ngân hàng lớn.

Tỷ lệ tăng lương hiệu quả, bao gồm tiền lương và tiền thưởng, thăng chức, tăng lương và các loại phụ cấp, sẽ là 7%. Nó cũng nhằm mục đích cải thiện động lực của nhân viên và đảm bảo nguồn nhân lực xuất sắc.

Đối với nhân viên không thường xuyên, nhân viên hợp đồng được thuê trực tiếp sẽ được trả lương như nhân viên chính thức, và nhân viên tạm thời cũng sẽ được điều chỉnh tăng phí phái cử.

Nguồn: Yahoo News

Written by TAIHEN.VN

What do you think?

Lạm phát ở Tokyo giảm lần đầu tiên sau hơn 1 năm

Tháng 3: 3442 mặt hàng tăng giá tức gấp đôi so với năm ngoái