in ,

Hot: Chia lại mức lương từng vùng, dự kiến tăng lương tối thiểu

Bộ phúc lợi và xã hội Nhật cho biết, chính phủ quyết định sẽ thay đổi mức lương từng nhóm tỉnh.

Bộ phúc lợi và xã hội Nhật cho biết, chính phủ quyết định sẽ thay đổi mức lương từng nhóm tỉnh, từ đó tăng lương tối thiểu cho người lao động tại Nhật.

Cụ thể, trước đây, theo từng năm, Nhật chia toàn quốc thành 4 vùng A,B,C,D với 4 mức lương từ cao đến thấp.

– Vùng A 6 tỉnh (mức lương cao nhất)

– Vùng B 11 tỉnh

– Vùng C 14 tỉnh

– Vùng D 16 tỉnh

Theo chính sách mới, toàn quốc sẽ chỉ chia thành 3 vùng A,B,C. Đồng nghĩa với việc mức lương tối thiểu sẽ tăng lên đáng kể ở một số vùng. Đây là sự thay đổi lớn kể từ năm 1978 đến nay.

Hiện nay mức lương tối thiểu toàn quốc là 961 yên. Thủ tướng Kishida cũng xem xét tăng lên khoảng 1000 yên vào tháng 10 tới.

Nguồn: Nikkei

Written by TAIHEN.VN

What do you think?

Toyama: Số tội phạm nước ngoài giảm nhưng số tội phạm Việt chiếm hơn một nửa

Lần đầu tiên trong 3 năm số lượng công ty Nhật phá sản tăng đột ngột